www.chinabeta.net © 2010 GD BEITECo.,Ltd.        Powered by www.300.cn        浙ICP备07006617号
Add:No. 31, Kangzhuang Road, Huangyan West Industrial Park, Taizhou City, Zhejiang Province        Tel:+86-576-84226168        Fax:+86-576-84228098

产品分类

商品列表展示

>
搜索

联系我们

通信地址:浙江省台州市黄岩西工业园区康庄路31
电话:+86-576-84226168
           +86-18057610099
传真:+86-576-84228098
电子邮箱:yaya8000@vip.163.com
                  salws@chinabeta.net
公司网址:http://www.chinabeta.net
QQ:306660129

No matching data

浙江贝特新能源科技有限公司

台州市贝特电气设备安装有限公司

子公司

产品搜索

Search